Privacy policy

Privacyverklaring EURO GINSENG

 

 

EURO GINSENG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het gaat hierbij om gegevens van onze klanten en gegevens van onze externe contactpersonen.

 

Contactgegevens EURO GINSENG:

Website: https://www.euroginseng.eu/

Adres: Rietven 157, 5464 PJ  Veghel

Telefoonnr.: +31(0)413 366309

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EURO GINSENG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als klant producten van ons betrekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van contactpersoon

- Adresgegevens; straat, huisnummer, woonplaats, land

- telefoon nummer (vast en/of mobiel) en/of fax nummer

- E-mailadres(sen) en/of website adres(sen)

- Factuurgegevens

- IP-adres en browserversie (via Google Analytics), maar vind geen koppeling met persoonsgegevens plaats

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics), maar vind geen koppeling met persoonsgegevens plaats

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EURO GINSENG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling van uw bestelling

- Verzenden van uw bestelling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw bestelling uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Verplichting vanuit de Warenwet om geleverde producten te kunnen traceren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EURO GINSENG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens, worden bewaard zo lang u klant bent bij ons bedrijf. Indien u opmerkt dat de gegevens direct moeten worden verwijderd, dan wordt dat doorgevoerd.
  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens met betrekking tot facturen worden, conform wettelijke termijn volgens de belastingdienst, zeven jaar bewaard.
  • Persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens met betrekking tot traceerbaarheid van producten worden minimaal zeven jaar bewaard vanaf moment dat ze hun actualiteit verliezen.
  • Vragen en antwoorden van klanten worden soms opgeslagen voor het opdoen en verzamelen van informatie over wetgeving en andere zaken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

EURO GINSENG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze normale bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EURO GINSENG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EURO GINSENG gebruikt GEEN functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EURO GINSENG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Indienen klacht

EURO GINSENG wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EURO GINSENG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Ginseng capsules
Ginseng Slices
Ginseng Zalf