Wie zijn wij

 

Euro Ginseng®

Medio 1994 begon de  Coöperatieve Suikerbietentelers Vereniging (CSV) onder de merknaam Euro Ginseng® met het vermarkten van ginsengproducten. Als eerste kwamen de Euro Ginseng® capsules gevuld met 100% zuivere, gemalen ginseng wortelpoeder op de markt, al snel gevolgd door meerdere ginseng producten met dezelfde hoge kwaliteit.

 

Tegen het eind van de negentiger jaren werd de term “functional food” actueel en zag Euro Ginseng® daar een nieuwe kans liggen. Dankbaar gebruikmakende van het netwerk van de suiker industrie, werd ginseng als functioneel ingrediënt aan tal van voedingsmiddelen bedrijven voorgesteld.

 

Medio 2005 werd de mondiale ginseng handel en verkoop van ginseng grondstoffen aan de verwerkende industrie afgesplitst van de verkoop van Euro Ginseng® consumenten producten en door de partners Ben Schepens en Marie-Anne Groenen in het destijds nieuwe bedrijf Benseng International BV voortgezet.

 

Benseng International BV is een bedrijf dat zich met name richt op de in- en verkoop van diverse ginseng grondstoffen, halffabrikaten en producten aan de (verwerkende) industrie en daar past het product Euro Ginseng® en de daarmee gepaard gaande activiteiten prima bij.

 

Eind 2012 werd besloten om de verkoop van Euro Ginseng® consumenten producten vanaf begin 2013 toch weer samen te voegen met de activiteiten van Benseng International BV, teneinde de stijgende kosten en alsmaar strenger wordende (Europese) wet- en regelgeving op een efficiënte wijze het hoofd te kunnen (blijven) bieden.

 

Foto: Euro Ginseng® wordt al bijna 2 decennia lang door vele tienduizenden gebruikers -waar ook ter wereld - nog steeds erg gewaardeerd. 

 

 

 

Benseng International BV

De oprichters van Benseng International zijn de partners Ben Schepens en Marie-Anne Groenen. Beiden werken inmiddels al bijna 20 jaar specialistisch met Ginseng. Ze hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van Euro Ginseng en hebben daarvoor samen de gehele wereld over gereisd en hebben diverse internationale ginseng congressen en ginseng telers bezocht. Daarbij hebben ze veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van teelt, verwerking, werking, verkoop en marketing. Door die reizen en bezoeken hebben ze bovendien een uitgebreid en betrouwbaar netwerk weten op te zetten van producenten, toeleveranciers en afnemers.

 

Benseng International vervult vooral de specialistische functies van innovator, coördinator, organisator en motivator. Met behulp van dit uitgebreide internationale netwerk van contacten en bedrijven is Benseng International in staat om vrijwel elke (klantspecifieke) vraag naar ginseng in te vullen. De focus van Benseng International is met name gericht op de leverantie van ginseng als grondstof, halffabrikaat, functioneel ingrediënt en private label consumenten product. Dit leveren ze aan verwerkers van voedingssupplementen en voedingsmiddelen, traders, groothandelaren, postorder bedrijven, therapeuten en de laatste jaren ook aan Euro Ginseng BV.

 

 

 

Benseng Foodsupplements BV

Vanuit de intensieve samenwerking met een betrouwbaar netwerk van toeleveranciers, producenten, specialisten en consulenten op het gebied van ginseng, ontstond vanuit de bestaande klantenkring een sterk toenemende vraag naar andere medicinale kruiden. Deze konden tegen vergelijkbare voorwaarden en scherpe prijzen aangeboden worden. Door deze sterk groeiende vraag is begin 2007 besloten om de verkoop van heilzame kruiden, overige voedingssupplementen en ingrediënten, alsmede het afvullen van hardgel-capsules in een eigen (zuster-) organisatie onder te brengen, te weten Benseng Foodsupplements BV.

 

Met behulp van dit uitgebreide internationale netwerk van contacten en bedrijven is Benseng Foodsupplements BV in staat om vrijwel elke (klantspecifieke) vraag naar medicinale kruiden in te vullen.

De focus van Benseng Foodsupplements BV is vooral gericht op:

 

1. de leverantie van heilzame kruiden aan de voedingsmiddelen- en voedingssupplementenindustrie;

2. het afvullen van hardgel-capsules met door de klant aangeleverde ingrediënten;

3. het afvullen van hardgel-capsules met heilzame kruiden en/of andere ingrediënten die door Benseng

 

Foodsupplements BV worden aangeleverd volgens recept en specificaties van de klant.

Benseng Foodsupplements BV richt zich met haar activiteiten vooral op de kleinere en middelgrote afnemers.

 

 

 

 

 

Ginseng capsules
Ginseng Slices
Ginseng Zalf